പഴയ പൊസ്റ്റുകൾ

2014, ഫെബ്രുവരി 22, ശനിയാഴ്‌ച

സ്നേഹ പ്രകടനം

      ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഉല്‍കൃഷ്ടമായ ഗുണവിശേഷമാണ് സ്നേഹം. സ്നേഹിക്കാനും സ്നേഹിക്കപ്പെടാനും ഏവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഹൃദയത്തില്‍ സ്നേഹമുള്ള ആള്‍ഒരിക്കലും അനുചിതമായി പെരുമാറുകയില്ല.   സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍  
നാം ഒരിക്കലും പിശുക്കു കാണിക്കരുത്. മറ്റുള്ളവരുടെ സ്നേഹം നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കില്‍  
നാം സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചേ പറ്റൂ . 

       സ്നേഹംപ്രകടിപ്പിക്കുന്നതു  കാണാന്‍ ഇടയായാല്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്ന ചിന്തയാണോ  നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെ  സ്വാധീനമാണോ  അതോ    സംസ്കാരത്തിന്‍റെ   ഒരു ഭാഗം  ആയിട്ടാണോ  സ്നേഹ  പ്രകടനത്തിന്‍റെ  കാര്യത്തില്‍ 
പൊതുവേ വിമുഖരാണ്  നമ്മള്‍.ഉള്ളിലുള്ള സ്നേഹം പുറത്തു പ്രകടിപ്പിക്കാതിരുന്നാല്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ അത് എങ്ങിനെഅറിയാനാണ്  സ്നേഹം തന്നെ ആണ് സ്നേഹത്തിനു പ്രതി സമ്മാനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിസ്നേഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സ്നേഹം അതേപടി തിരിച്ചു നല്‍കാന്‍ ഒരിക്കലും നാം മടി കാണിക്കരുത്. സ്നേഹത്തിന്റെ നോട്ടം മിഴികള്‍ കൊണ്ടല്ലമനസ്സുകൊണ്ടാണ്. സ്നേഹം ദൈവമാണ് .


                                            **************ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ