പഴയ പൊസ്റ്റുകൾ

2014, ഫെബ്രുവരി 22, ശനിയാഴ്‌ച

സ്നേഹം ഒരനുഭൂതിയാണ്.
       
  

  സ്നേഹം നിര്‍വചനീയം ആണ്ലോകത്തിന്‍റെ  നിലനില്‍പ്പു  തന്നെ സ്നേഹത്തില്‍ അധിഷ്ടിതമാണ്സ്നേഹിക്കാനും സ്നേഹിക്കപ്പെടാനും  ആരുമില്ലാത്ത അവസ്ഥ മരണത്തിനു
സമമാണ്സ്നേഹത്തിന്‍റെ മഹിമ സ്നേഹിക്കുന്നവര്‍ക്കേ  അറിയൂ.  സ്നേഹം  കുടുംബത്തില്‍
നിന്നാരംഭിക്കുന്നുഅവിടെ നിന്നയല്‍ക്കാരോട്പിന്നെ കൂട്ടുകാരോട്അതിനുമപ്പുറം
നാട്ടുകാരോട്,  അങ്ങിനെ വിശ്വവ്യാപകമായ ഒരു ഒഴുക്ക് സ്നേഹത്തിനുണ്ട്   ഒഴുക്കില്‍  ഓരോ  മനുഷ്യരും വന്നു പെടുമ്പോഴാണ് അവരുടെ ലോകം പുതിയ ഒരുരൂപവും ഭാവവും കൈ ക്കൊള്ളുന്നത്. അങ്ങിനെയുള്ള ഒരു നവലോക സൃഷ്ടിക്കായി  നാംഓരോരുത്തരും തയ്യാറാകണംഒരു പുല്‍ക്കൊടി  തുമ്പിലെ തുഷാര ബിന്ദുവില്‍  കാനനം പ്രതിബിംബിച്ചു കാണും പോലെ സ്നേഹ  ചൈതന്യം  നാമോരോരുത്തരിലും  പ്രകാശിക്കണം.  പ്രപഞ്ചത്തിന്‍റെ  സ്ഥാവ  ജംഗമങ്ങളായ  സര്‍വ്വ ചരാചരങ്ങളുടെയും സുഖദുഖങ്ങളില്‍ഇഴുകി ചേരുവാന്‍ കഴിയുന്ന മനുഷ്യന്‍ മഹാനാകുന്നുമഹാത്മാവാകുന്നു,അമാനുഷനാകുന്നു...........അവന്‍ ദേവനാകുന്നു..

     പ്രകൃതിയെ നിരീക്ഷണം ചെയ്താല്‍ പരസ്പരം സഹായിക്കുവാനും സ്നേഹിക്കുവാനും പ്രകൃതി തന്നെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന  ഉദാഹരണങ്ങള്‍  കാണാം.   പ്രഭാതത്തില്‍ ഉണര്‍ന്നുഎഴുന്നേല്‍ക്കുന്ന ഇളംകാറ്റു പൂക്കളെ വിടര്‍ത്തു ന്നുപകരം പൂക്കള്‍ പുതുമണം കാറ്റിനുനല്‍കുന്നുഇതുപോലെ  എത്രയെത്ര ഉദാഹരണങ്ങള്‍   എടുത്തു പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങള്‍ക്കുമനസ്സിലാക്കാന്‍  കഴിയുംയഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍   പ്രപഞ്ചം നിലനില്‍ക്കുന്നത് തന്നെ പരസ്പരസഹായതിന്‍റെയും  സഹകരണത്തിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്സാമൂഹ്യ സുസ്ഥിതിക്കുഅത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് പരസ്പര സ്നേഹവും സഹകരണവും. ആര്‍ത്തിയും 
അഹങ്കാരവും   മൂത്ത് സമൂഹം  സ്നേഹ സന്ദേശത്തെ ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തുമ്പോള്   അശാന്തി
ജനിക്കുന്നു അശാന്തി യുദ്ധങ്ങല്ള്‍ക്കും  സര്‍വ നാശത്തിനും  ഇടവരുത്തുന്നു.   അന്യര്‍ 
ചെയ്തു തരുന്ന ഉപകാരത്തെ വിസ്മരിക്കുകയും പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യാനുള്ള അവസ്ഥ
ഉണ്ടായിട്ടും ഉപകാരം ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന  മനുഷ്യര്‍ യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ മനുഷ്യന്‍ എന്ന പേരിനര്‍ഹനല്ല . പരോപകാരം പുണ്യമാണ് നമ്മെക്കൊണ്ട് കഴിയുന്നവിധത്തില്‍ അന്യരെ
സഹായിക്കുകഇനി സഹായിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുകനമ്മുടെ
 സുഖത്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ക്കു  ദുഖമായി പരിണമിക്കാ-
തിരിക്കുവാന്‍  ശ്രദ്ധിക്കുക .  വയലാര്‍  രാമ വര്‍മ്മ എഴുതിയപോലെ "സ്നേഹിക്കയില്ല ഞാന്‍ നോവും ആത്മാവിനെ സ്നേഹിക്കാത്തൊരു തത്വശാസ്ത്രത്തെയും. "എന്ന വരികളില്‍    അന്തര്‍  ലീനമായ  സ്നേഹ  തത്വം  മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വേദനിക്കുന്നവന്‍റെ, കഷ്ടപ്പെടു-
ന്നവന്‍റെ നൊമ്പരങ്ങള്‍ അകറ്റുവാന്‍ നാം ഓരോരുത്തരും പ്രതിജ്ഞയെടുക്കെണ്ടാതാണ്

                                                             ***********************


ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ