പഴയ പൊസ്റ്റുകൾ

2014, ഫെബ്രുവരി 22, ശനിയാഴ്‌ച

ബാലിക


ആദര്‍ശ പുത്രിയായും  ആദര്‍ശ പത്നിയായും  ആദര്‍ശ മാതാവായും പരിണമിക്കാനുള്ളതാണു ഒരു  ബാലികയുടെ  ജന്മം.   ചാരിത്ര്യ ശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കുന്ന കന്യകമാരുടെയും 
പാതിവ്രത്യ ശുദ്ധിയുള്ള   വധൂജനങ്ങളുടെയും ആദര്‍ശവതികളായ  അമ്മമാരുടെയും  ശാപം ഏല്‍ക്കാതിരിക്കാന്‍ പുരുഷന്മാര്‍പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു പെണ്‍കുട്ടിക്ക് സങ്കല്‍പ്പിക്കാവുന്നഏറ്റവും ഉയര്‍ന്നപദവി ആണ് "അമ്മ". ആദര്‍ശവതി ആയ ഒരു അമ്മയെ ഗൃഹലക്ഷ്മി 
അഥവാ വീട്ടമ്മയായി നാം ഏവരും കരുതുന്നു. ഒരു സ്ത്രീ  അമ്മയായാല്‍  അവള്‍ 
ലോകത്തിലെ എല്ലാമക്കളെയുംസ്വന്തം മക്കളെ പോലെ സ്നേഹിക്കാന്‍ കഴിവുള്ളവളായിമാറും.
മാറണം.....അങ്ങിനെയുള്ള അമ്മമാരെ സ്വന്തം അമ്മയായി തന്നെ സ്നേഹിക്കാന്‍ എല്ലാ 
മക്കള്‍ക്കും കഴിയണം. നിരക്ഷരരായ അമ്മമാരുടെ മുന്‍പില്‍  ആണെങ്കിലും 'സര്‍വ്വജ്ഞ  പീഠം 'കയറിയ  മക്കളായാല്‍ പോലും     കൂപ്പു കൈയ്യോടെ വേണം  നില്‍ക്കാന്‍..... അത് തന്നെയാണ്  ഭാരതീയരായ നമ്മുടെ  സംസ്കാരവും. ലോകത്തിലെ ഒരമ്മ പോലുംമക്കളുടെ സ്നേഹത്തിനു വേണ്ടി  യാചിക്കാതിരിക്കട്ടെ .......മറിച്ചും ഒരു കുഞ്ഞും  അമ്മയുടെ  സ്നേഹത്തിനു 
വേണ്ടിയും യാചിക്കാതിരിക്കട്ടെ......

                            
                                                             *****ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ